Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
© PER GEOMETRIAM VERITAS

Jornada “La georeferenciació i la coordinació Registre/Cadastre vuit anys després de la Llei 13/2015 de 24 de juny’’.

09/10/2023 - CATALUNYA - Tema: Eventos, cursos y jornadas
ImagenComentario Sin comentarios
ImagenNoticia
La jornada “La georeferenciació i la coordinació Registre/Cadastre vuit anys després de la Llei 13/2015 de 24 de juny’’ organitzada per la Taula de la Construcció de Girona, amb la col·laboració del Col·legi Oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica de Catalunya i del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya va tenir lloc a l’Auditori Josep Irla de Girona el divendres 22 de setembre de 2023 de 10 a 14 hores, per posar en comú les experiències dels diferents agents que intervenen en l’aplicació d’aquesta legislació i les casuístiques provocades des de la seva entrada en vigor.

La jornada “La georeferenciación y la coordinación Registro/Cadastro ocho años después de la Ley 13/2015 de 24 de junio” organizada por la Mesa de la Construcción de Girona, con la colaboración del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica de Cataluña y del Decanato de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Cataluña tuvo lugar en el Auditorio Josep Irla de Girona el viernes 22 de septiembre de 2023 de 10 a 14 horas, para poner en común las experiencias de los distintos agentes que intervienen en la aplicación de esta legislación y las casuísticas provocadas desde su entrada en vigor.

El passat 22 de setembre es va celebrar a Girona, la Jornada "La georeferenciació i la coordinació Registre/Cadastre vuit anys després de la Llei 13/2015 de 24 de juny’’ promoguda per la Taula de la Construcció de Girona (formada pels Arquitectes, Arquitectes Tècnics i Gremi de Promotors),  on vam ser convidats a participar en les ponències i la taula rodona juntament amb el Col·legi de Registradors.

Per part del nostre col·lectiu, i com a primera ponència compartida vam gaudir de l'experiència de Jesús García Benito i Félix Martínez Álvarez, membres del COIGT que ens van fer un recordatori molt clar i visual de en que consisteix la Llei 13/2015 i la importància de la georeferenciació de la realitat com a punt de partida.

Seguidament el ponent de la Taula de la Construcció, Rafael R. Temes Cordovez, va exposar alguns temes més concrets en que ens trobem els tècnics.

La tercera ponència va ser a càrrec del Registrador de la Propietat de Palamós, Sr. Ramiro Subirà Pérez, exposant la part més legal i de procediment dins del Registre.

La jornada va finalitzar amb una taula rodona de tots els ponents, on va intervenir el representant dels Notaris convidats,  i alguns tècnics assistents.

Com a conclusió en termes generals, els assistents van coincidir en la importància de la mesura tècnica de les finques, com a primera part del procediment, però sobretot en la manca d'agilitat en la finalització de la coordinació del Registre cap al Cadastre.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________

 
El pasado 22 de septiembre se celebró en Girona, la Jornada "La georeferenciación y la coordinación Registro/Catastro ocho años después de la Ley 13/2015 de 24 de junio" promovida por la Mesa de la Construcción de Girona (formada por los Arquitectos , Arquitectos Técnicos y Gremio de Promotores), donde fuimos invitados a participar en las ponencias y la mesa redonda junto con el Colegio de Registradores.

Por parte de nuestro colectivo, y como primera ponencia compartida disfrutamos de la experiencia de Jesús García Benito y Félix Martínez Álvarez, miembros del COIGT que nos hicieron un recordatorio muy claro y visual de en qué consiste la Ley 13/ 2015 y la importancia de la georeferenciación de la realidad como punto de partida.

Seguidamente el ponente de la Mesa de la Construcción, Rafael R. Temes Cordovez, expuso algunos temas más concretos en los que nos encontramos los técnicos.

La tercera ponencia corrió a cargo del Registrador de la Propiedad de Palamós, Sr. Ramiro Subirà Pérez, exponiendo la parte más legal y de procedimiento dentro del Registro.

La jornada finalizó con una mesa redonda de todos los ponentes, en la que intervino el representante de los Notarios invitados, y algunos técnicos asistentes.

Como conclusión en términos generales, los asistentes coincidieron en la importancia de la medida técnica de las fincas, como primera parte del procedimiento, pero sobre todo en la carencia de agilidad en la finalización de la coordinación del Registro hacia el Catastro.

Última modificación: 09/10/2023 18:56:00
  • 1.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 9.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg