Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
© PER GEOMETRIAM VERITAS

L'Ajuntament de Barcelona dona la raó als Enginyers Graduats en el conflicte amb els Enginyers de segon cicle.

07/02/2022 - CATALUNYA - Tema: En prensa y otros medios
ImagenComentario Sin comentarios
ImagenNoticia
INGITE i METGEC aconsegueixen que l'Ajuntament desestimi les al·legacions dels col·legis d'enginyers i reobri el concurs públic que va ser suspès al març de 2021.

L'Ajuntament de Barcelona ha donat la raó a INGITE i METGEC i permetrà finalment que els graduats en enginyeria puguin accedir a places de concurs públic del Grup A1 en igualtat de drets que els enginyers de segon cicle. L'Ajuntament ha desestimat les al·legacions presentades per quatre Col·legis professionals d'enginyers de segon cicle, i evita així una discriminació a tot un col·lectiu que des de fa anys reivindica els seus drets emparats a la Llei de l'Estat de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

L'Institut de Graduats en Enginyeria i Enginyers Tècnics d'Espanya (INGITE) i la Taula d'Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC), que agrupen més de 350.000 professionals de l'enginyeria, es van reunir el mes de juny passat amb l'Ajuntament de Barcelona per abordar la polèmica sobre la convocatòria de places de tècnic superior en enginyeria de l'Ajuntament de Barcelona, ??un concurs d'oposició publicat el 10 de març que inicialment estava obert a tots els graduats en enginyeria i que va ser suspès provisionalment a causa de les al·legacions presentades pels col·legis professionals d’enginyers de segon cicle.

En aquesta reunió van demanar a l'Ajuntament de Barcelona que reobrís el concurs com més aviat millor ja que no estava en absolut justificat que a les places ofertes per l'Ajuntament de la categoria del Grup A1, es discriminés els enginyers graduats ja que, per formació i competències, estan perfectament habilitats per desenvolupar les tasques d’aquests llocs de treball.

La polèmica per la discriminació dels enginyers de grau va començar amb la implantació del Pla Bolonya als estudis d'enginyeria, que va generar confusió a les titulacions universitàries; a Espanya hi ha dos nivells professionals d'enginyeria a diferència del que passa a la resta dels països europeus.

El president d'INGITE, José Antonio Galdón, valora molt positivament el criteri adoptat per l'Ajuntament de Barcelona "que no només obeeix al compliment de la Llei, sinó a la necessària competitivitat a les administracions i l'evolució sorgida de Bolonya, es tracta d’un un gran pas.” Per la seva banda, Miquel Darnés, president de METGEC, espera que "aquesta decisió de l'Ajuntament de Barcelona sigui exemple per a molts altres ajuntaments i administracions que encara discriminen els enginyers graduats per a determinats llocs de treball". L'any 2018 la METGEC ja es va reunir amb la Generalitat de Catalunya per demanar al govern català que les bases de les convocatòries dels processos de selecció de les diferents administracions respectessin la llei de funció pública per evitar que excloguessin indegudament els enginyers titulats que representen.

INGITE

L'Institut de Graduats en Enginyeria i Enginyers Tècnics d'Espanya (INGITE) integra 11 associacions espanyoles que representen les diferents branques de l'enginyeria tècnica: aeronàutica, agrícola, forestal, industrial, informàtica, mines, navals, obres públiques, telecomunicacions i topògrafs. Actualment agrupa més de 350.000 professionals.

METGEC

La Mesa d'Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC) es va fundar el 2018 per posar en valor les titulacions dels enginyers tècnics i de grau i de defensar els interessos comuns de les professions. La METGEC està formada per tretze membres entre col·legis i delegacions de l'àmbit territorial català que reuneixen més de catorze mil col·legiats de les especialitats d'Aeronàutica, Agrícola, Forestal, Industrial, Informàtica, Mines, Obres Públiques, Telecomunicacions i  Enginyers en Geomàtica i Topografia.

 

Última modificación: 07/02/2022 22:00:00