Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
© PER GEOMETRIAM VERITAS

Eleccions 2021 - Comunicat renovació de càrrecs Junta Delegada Territorial Catalunya

05/10/2021 - CATALUNYA - Tema: Elecciones
ImagenComentario Sin comentarios
ImagenNoticia
Comunicat de renovació de càrrecs de la Junta Delegada Territorial Catalunya - Eleccions 2021

Aprovat per la Junta de Govern, a la reunió celebrada el dia 17 de setembre d’aquest any, el Calendari Electoral per l’any 2021, i quedant així mateix tancat el Cens Electoral, es convoquen per la seva provisió, conforme el que assenyalen els ESTATUTS i la NORMATIVA ELECTORAL vigents, els següents càrrecs de la Junta Delegada Territorial de Catalunya:

  • Delegat Territorial
  • Secretari-Tresorer Territorial
  • 6 Vocals Territorials
  • 1 Vocal Territorial-Delegat de Tarragona
  • 1 Vocal Territorial-Delegat de Lleida

Cap d’aquests càrrecs serà remunerat.

Podran presentar-se als esmentats càrrecs tots els col·legiats que figurin en el cens electoral, en la classe col·legial d’exercent, formin part de la Delegació Territorial de Catalunya i no es trobin privats dels seus drets electorals per sanció disciplinària o decisió judicial i que compleixin amb els requisits exigits en la present convocatòria electoral. El cens electoral, tancat el 17 de setembre de 2021, està publicat a www.coigt.com > transparencia y buen gobierno > elecciones. 

Les candidatures que hauran d’anar avalades amb la firma de 10 col·legiats, es podran presentar per registre d’entrada de la seu Catalunya des del dia 8 al 20 d’octubre, amb la firma i conformitat dels candidats, i es publicaran a la web col·legial entre el 21 i el 22 d’octubre. Les impugnacions i reclamacions en relació a les candidatures, es presentaran davant la Junta de Govern, entre els dies 25 i 26 d’octubre.

Del 27 al 29 d’octubre, la Junta de Govern resoldrà les impugnacions i reclamacions i el 2 de novembre es comunicarà als interessats. La proclamació de les candidatures en ferm seran el dia 3 de novembre i es publicarà com a noticia a la web del COIGT

Segons la Norma 31: “ Si no existiera más que un candidato para cada cargo no será preciso realizar la votación, quedando éstos proclamados automáticamente. De igual manera, sólo serán sometidos a votación los cargos para los que exista más de un candidato, quedando el resto proclamados de forma automática.” en caso contrario las candidaturas proclamadas válidas se remitirán a los colegiados siguiendo el calendario electoral aprobado y detallándose el procedimiento y plazos para las votaciones.

La NORMATIVA ELECTORAL i el CALENDARI ELECTORAL – 2021, estan a disposició dels col·legiats a www.coigt.com > transparencia y buen gobierno > elecciones

Barcelona, 5 d’octubre de 2021.

       

 

Ricard González Almuzara

President-Delegat