Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
© PER GEOMETRIAM VERITAS

8º Jornada geoEuskadi: “Ortofotografías históricas en la Comunidad Autónoma de Euskadi”

19/04/2016 EUSKADI-NAVARRA-ARAGON-LA RIOJA
ImagenComentario Sin comentarios

geoEuskadi 8. Jardunaldia: “Ortoargazki historikoak Euskal Autonomia Erkidegoan”

8º Jornada geoEuskadi: “Ortofotografías históricas en la Comunidad Autónoma de Euskadi”

1016ko apirilaren 19a

Martes, 19 abril 2016

Ordua: 11etan Iraupena: 2:30

Hora: 11:00 Duración: 2:30

Lekua: Areto Nagusia - Lakua II

Lugar: Salón de Actos – Lakua II

Eman izena hemen.

Inscríbete aquí.

http://www.geo.euskadi.eus/noticia/2016/geoeuskadi-8-jardunaldia-ortoargazki-historikoak-euskal-autonomia-erkidegoan/s69-geonot/eu/

http://www.geo.euskadi.eus/noticia/2016/8-jornada-geoeuskadi-ortofotografias-historicas-en-la-comunidad-autonoma-vasca/s69-geonot/es/

Duela gutxi, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidego osoaren aireko bi argazki bikain argitaratu ditu, Amerikako armadak 1945/46 eta 1956/57 urteetan egindako hegaldi batean oinarrituta. Geografia Informazioko Zentro Nazionalaren bidez jaso dira.

Jardunaldiaren lehen zatian, bai Eusko Jaurlaritzako bai Geografia Institutu Nazionaleko zein foru-aldundietako zerbitzu kartografikoek hainbat ortoargazki historiko erakutsiko dituzte, baita horiek bistaratu eta erkatzeko modua ere.

Jardunaldiaren bigarren zatian, eta mapan mugituta, diziplina desberdinetako hainbat hizlarik material kartografiko hori zen baliagarria den azalduko digute. Gainera, lurralde-bilakaeraren analisian nola aplikatu ere azalduko dute, hala nola honako arlo hauei dagokienez: hirigintza, basoa, ingurumena edo urak.

- Aurkezpena

Izaskun Iriarte Irureta. Administrazio eta Lurralde Plangintzaren Sailburuordea. Eusko Jaurlaritza

- 1. zatia. Kartografia arloko erakundeak

· Eusko Jaurlaritza: geoEuskadi. Amerikako helgaldi berriak, 1945/46 eta 56/57

· Geografia Institutu Nazionala

· Arabako Foru Aldundia

· Bizkaiko Foru Aldundia

· Gipuzkoako Foru Aldundia

- 2. zatia Aplikazio sektorialak

· Kartografia, hirigintza-bilakaera interpretatzeko laguntza gisa (Jesus Mari Erquicia)

· Baso-paisaiaren aldaketa historikoak (Mario Michel)

· Landarediaren aldaketak baloratzeko ortoargazkien serie historikoaren analisia (Javier Pérez)

· Gure ibaietako aldaketak (Victor Peña)

Recientemente Gobierno Vasco ha publicado dos magníficas ortofotos aéreas de toda la Comunidad Autónoma Vasca a partir de un vuelo realizado por el ejército americano en los año 1945/46 y 1956/57, y que ha sido cedido a través del Centro Nacional de Información Geográfica.

En una primera parte de la Jornada, se darán conocer las diferentes ortofotos históricas puestas a disposición por los servicios cartográficos tanto de Gobierno Vasco, como Instituto Geográfico Nacional y Diputaciones Forales, así como la forma de visualizarlas y compararlas.

En la segunda parte de la jornada y moviéndose en el mapa, varios ponentes de diversas disciplinas nos demostrarán lo valiosísimo de este material cartográfico y su aplicación en el análisis de la evolución del territorio en materias diversas como la urbanística, forestal, ambiental o aguas.

- Presentación

Izaskun Iriarte Irureta. Viceconsejera de Administración y Planificación Territorial. Gobierno Vasco

- Parte 1. Organismos cartográficos

· Gobierno Vasco: geoEuskadi. Nuevos vuelos Americanos 1945/46 y 56/57

· Instituto Geográfico Nacional

· Diputación Foral de Álava (Yolanda Perea)

· Diputación Foral de Bizkaia (Cristina Mata)

· Diputación Foral de Gipuzkoa (Mikelo Elorza)

- Parte 2. Aplicaciones sectoriales

· La cartografía como ayuda para la interpretación de la evolución urbanística (Jesus Mari Erquicia)

· Cambios históricos en el paisaje forestal (Mario Michel)

· Análisis de la serie histórica de ortofotografías para valorar cambios en la vegetación. (Javier Pérez)

· Cambios en nuestros ríos (Victor Peña)